Garantie en retouren

Indien u niet geheel tevreden bent met uw aankoop heeft u het recht om dit product binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren. U zult het gehele aankoopbedrag retour ontvangen op het bij ons bekende rekeningnummer. Voorwaarde is dat het product in originele staat verkeerd, inclusief de verpakking, beschermende stickers en de oorspronkelijke factuur is bijgevoegd.

Bij retourneren zal het horloge worden geïnspecteerd om te bepalen of het in originele staat verkeerd.

In geval van annulering verzoeken wij u het retourformulier (onderstaand) naar volledigheid in te vullen en deze naar ons te sturen per mail.

Modelformulier voor ontbinding / herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt ontbinden / herroepen.

Aan Brunmontagne, Binnendyk 79, 8461LH te Rottum, info@brunmontagne.com.

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

………………………………………………………………………………..

Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

………………………………………………………………………………..

Naam/Namen consument(en)

………………………………………………………………………………..

Adres consument(en)

………………………………………………………………………………..

Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]

………………………………………………………………………………..

Datum

………………………………………………………………………………..

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Alle producten worden standaard geleverd met 2 jaar garantie. Deze garantie is van toepassing op alle onderdelen die kunnen worden gerepareerd. Dit kan zijn vanwege materiaalgebreken of normaal gebruik; enig bewijs van extreem of onjuist gebruik worden niet geaccepteerd.

Let op: de garantie geldt niet voor de band, kast of glas. Brunmontagne zal niet aansprakelijk zijn voor enige gevolgschade of incidentele schade en zal niet meer uitbetalen dan het betaalde bedrag in geval van teruggave van het product.