Privacy statement

Privacy- & en cookieverklaring

Via de website van Brunmontagne worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Brunmontagne acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Dat betekent onder andere dat:

 1. wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 2. wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 3. wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 4. wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 5. wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
 6. Brunmontagne is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

  Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 4 november 2020.

  Gebruik van persoonsgegevens

  Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

  Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

  1. Naam
  2. E-mailadres
  3. Adres
  4. Telefoonnummer
  5. E-mailadres
  6. Betalingsgegevens, waaronder het IBAN-rekeningnummer
  7. (gemaskeerd) IP-adres

   Doeleinden van verwerking

   De hierboven genoemde persoonsgegevens verwerken wij alleen indien en voor zover dat nodig is in het kader van:

   1. Het uitvoeren en afhandelen van bestellingen.
   2. Het reageren en afhandelen van contactverzoeken.
   3. Het analyseren van statistieken en optimaliseren van de website.
   4. Het tonen van relevante content en advertenties welke is afgestemd op uw interesses.

    Registreren account voor bestelling

    U kunt een account aanmaken zodat bestellingen kan doen bij Brunmontagne. Na registratie bewaren wij de door u ingevulde e-mail in combinatie met de opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, en zodat wij u een overzicht kunnen bieden van uw transactiegeschiedenis.

    Wij zullen uw e-mail en de daaraan gekoppelde gegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

    Contactformulier

    Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

    Verstrekking aan derden

    Wij kunnen verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden partijen die de informatie voor eigen doeleinden gaan inzetten. We maken bij de levering van onze dienstverlening wel gebruik van derden, zoals Prismic, Google, Smartflow en Facebook. Wij maken met deze derden altijd afspraken conform de rolverdeling tussen partijen, zoals nader geconcretiseerd in artikel 26 (voor verwerkingsverantwoordelijken met Brunmontagne) en artikel 28 AVG (voor verwerkers namens Brunmontagne).

    Cookies, (script)tags en pixels

    Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies, (script)tags, pixels en vergelijkbare technologieën (van derden), hierna samen ook wel simpelweg "cookie" of "technologie".

    Wij verwerken met deze technologieën bepaalde gebruiksgegevens, waaronder:

    1. HTTP-headerinformatie, waaruit onder meer uw type webbrowser, apparaat, besturingssysteem en schermresolutie kan worden afgeleid. Het kan ook informatie betreffen over het herkomstland, taalinstellingen en de herkomst-url.
    2. Identifiers betreffende uw apparaat, browser of netwerk, zoals uw (geanonimiseerde) IP-adres, advertentie-, apparaat- of cookie-id.
    3. Interacties met onze website. Dit zijn onder meer paginaweergaven, klik-, touch-, scrollinstracties en uw (afgebroken) aankopen via onze websites.

     We verwerken gebruikersgegevens voor de volgende doeleinden en grondslagen:

     1. Functioneel: Het gebruik van cookies wordt functioneel mogelijk gemaakt met behulp van Google Tag Manager. Wij bewaren uw cookie-voorkeuren - interessant genoeg ook - in een cookie, welke 180 dagen geldig is. De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang.
     2. Analytisch: Wij maken gebruik van Google Analytics en Smartlook. Met deze technologieën kunnen we het gebruik van onze website analyseren op basis van (anonieme) statistieken en heatmaps. De verzamelende gebruiksgegevens bevatten geen direct herleidbare informatie als een naam, maar zijn enkel gekoppeld aan een niet veelzeggend pseudoniem vergelijkbaar met iets als "fa323423423423423". Het gebruik van beide derde partijen is essentieel voor het leveren van onze digitale diensten. De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang.
     3. Marketing en personalisatie: Met uw toestemming maken we ook gebruik van Facebook om u gepersonaliseerde advertenties (niet) te tonen en onze marketingcampagnes te analyseren en optimaliseren. Om u zo goed mogelijk te kunnen te benaderen maken we ook gebruik van Facebook Advanced Matching. We delen hiervoor een versleuteld (lees: niet leesbaar) e-mailadres en/of telefoonnummer met Facebook. Op deze manier kan Facebook u nog eenvoudiger herkennen als gebruiker en kunnen wij u advertenties tonen.

     Beveiliging

     Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot, vernietiging en mutatie van persoonsgegevens te beperken. Wij maken onder meer gebruik van de laatste vorm van HTTPS-versleuteling, waardoor de verbinding tussen uw browser en onze server strikt vertrouwelijk is.

     Websites van derden

     Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites en diensten van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

     Bewaartermijnen

     Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doeleinde, waarbij rekening wordt gehouden met wettelijke termijnen volgend uit onder meer belastingwetgeving.

     Wijzigingen in deze privacyverklaring

     Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

     Uw rechten

     Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage in, of wijzigingen in, of verwijdering van, of beperking van verwerkingen van, of de overdracht van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

     Contactgegevens

     Brunmontagne

     info@Brunmontagne.com